Bc. Helena Kubíčková

Funkce:Vedoucí oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 127
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví
E-mail:kubickova.helena@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 328
Mobilní telefon: +420 730 170 485