Miroslav Kudrnovský

Funkce:Zkušební komisař autoškoly
Umístění:budova Horská 932 -> dveře 28
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního -> Vedoucí oddělení dopravně správních agend -> Zkušební komisař autoškoly
E-mail:kudrnovsky@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 504
Řeší tyto životní situace: