Martin Kuželka

Funkce:Správce informačního systému Ginis
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 214
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení informatiky a projektového řízení -> Správce informačního systému Ginis
E-mail:kuzelka@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 482
Mobilní telefon: +420 602 466 421