Mgr. Vladimíra Líbalová

Funkce:Kurátor pro děti a mládež
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 130
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí -> Kurátor pro děti a mládež
E-mail:libalova.vladimira@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 174
Mobilní telefon: +420 739 243 834