Petra Macková

Funkce:Vedoucí oddělení matriky
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 163
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Vedoucí oddělení matriky
E-mail:mackova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 216