Jana Mánková

Funkce:Administrativa
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 223
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Vedoucí oddělení ochrany prostředí a krajiny, Lesní hospodářství, myslivost -> Administrativa
E-mail:mankova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 249