Eva Morávková

Funkce:Evidence a inventarizace pozemků, ztráty a nálezy
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 423
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor majetku města (M) -> Zastupující vedoucí Odboru majetku města -> Evidence a inventarizace pozemků, ztráty a nálezy
E-mail:moravkova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 276
Řeší tyto životní situace: