Helena Nováková

Funkce:Přestupky v dopravě - radar Mladé Buky
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 311
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního -> Přestupky v dopravě - radar Mladé Buky
E-mail:novakova.helena@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 201