Eva Novotná

Funkce:Územní plánování
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 415
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor rozvoje města a územního plánování (R) -> Vedoucí Odboru rozvoje města -> Vedoucí oddělení, územní plánování -> Územní plánování
E-mail:novotna@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 240