Bc. Lenka Posdienová

Funkce:Vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu - Stavební úřad - území: Bojiště, Vnitřní Město, Dolní Staré Město
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 428
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby (V) -> Vedoucí Odboru výstavby -> Vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu - Stavební úřad - území: Bojiště, Vnitřní Město, Dolní Staré Město
E-mail:posdienova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 198