Ing. Radka Reginová

Funkce:Evidence obyvatel (rušení trvalého pobytu), občanské průkazy a cestovní pasy
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 183
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel -> Evidence obyvatel (rušení trvalého pobytu), občanské průkazy a cestovní pasy
E-mail:reginova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 175
Mobilní telefon: +420 773 214 334
Řeší tyto životní situace: