Mgr. Dušan Rejl

Funkce:Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 125
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví
E-mail:rejl@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 330
Mobilní telefon: +420 731 124 265