Ing. Kateřina Rejlova

Funkce:Ochrana ovzduší, koordinovaná stanoviska MěÚ
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 205
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Vedoucí oddělení ochrany prostředí a krajiny, Lesní hospodářství, myslivost -> Ochrana ovzduší, koordinovaná stanoviska MěÚ
E-mail:rejlova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 248