Bc. Ladislava Richterová

Funkce:Živnostenská kontrola, stížnosti
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 247
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ) -> Vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad -> Živnostenská kontrola, stížnosti
E-mail:richterova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 269