Ing. Petr Seidel

Funkce:Vedoucí oddělení správy budov
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 66
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení správy budov
E-mail:seidel.petr@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 125
Mobilní telefon: +420 736 518 999