Karolína Semeráková

Funkce:Stavební úřad - území: Horní Staré Město, Babí, Vlčice
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 429
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby (V) -> Vedoucí Odboru výstavby -> Vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu - Stavební úřad - území: Bojiště, Vnitřní Město, Dolní Staré Město -> Stavební úřad - území: Horní Staré Město, Babí, Vlčice
E-mail:semerakova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 184