Michaela Steinerová

Funkce:Evidence a inventarizace majetku
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 423
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor majetku města (M) -> Zastupující vedoucí Odboru majetku města -> Evidence a inventarizace majetku
E-mail:steinerova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 144