Jana Suchánková

Funkce:Krizové řízení, volby
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 318
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení sekretariátu, sekretářka tajemníka MěÚ -> Krizové řízení, volby
E-mail:suchankova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 113
Mobilní telefon: +420 731 124 271