Ing. Šárka Svatá

Funkce:Vodní hospodářství
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 222
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Vedoucí oddělení vodního hospodářství -> Vodní hospodářství
E-mail:svata@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 376
Řeší tyto životní situace: