Radka Šebková, DiS.

Funkce:Účetní, správa pohledávek
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 161
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor finanční (F) -> Vedoucí Odboru finančního -> Vedoucí oddělení, hlavní účetní -> Účetní, správa pohledávek
E-mail:sebkova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 118