Bc. Monika Škodová

Funkce:Nebytové prostory
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 409
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor majetku města (M) -> Zastupující vedoucí Odboru majetku města -> Nebytové prostory
E-mail:skodova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 289
Řeší tyto životní situace: