Vladislav Šmída

Funkce:Vidimace, legalizace, informační servis
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 103B
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení sekretariátu, sekretářka tajemníka MěÚ -> Vidimace, legalizace, informační servis
E-mail:smida@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 310
Řeší tyto životní situace: