Ing. Miroslava Šormová

Funkce:Vedoucí oddělení, prodeje, pronájmy pozemků
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 411
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor majetku města (M) -> Zastupující vedoucí Odboru majetku města -> Vedoucí oddělení, prodeje, pronájmy pozemků
E-mail:sormova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 336
Řeší tyto životní situace: