Václava Tichá

Funkce:Administrativa
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 128
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Administrativa
E-mail:ticha@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 176