Iva Trávníčková

Funkce:Radniční listy, propagace
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 210
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení komunikace, tisková mluvčí -> Radniční listy, propagace
E-mail:travnickova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 104
Mobilní telefon: +420 731 124 272