Jana Ullrichová

Funkce:Administrativa odboru
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 121
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního -> Administrativa odboru
E-mail:ullrichova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 159