Petr Varga

Funkce:Technický pracovník správy budov
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 11
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení správy budov -> Technický pracovník správy budov
E-mail:varga@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 488
Mobilní telefon: +420 603 208 088