Bc. Věra Veiková

Funkce:Památková péče
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 405
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby (V) -> Vedoucí Odboru výstavby -> Památková péče
E-mail:veikova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 181
Mobilní telefon: +420 737 697 149