Monika Vídeňská

Funkce:Asistentka veřejných zakázek
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 425
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor správní (SPR) -> Vedoucí Odboru správního -> Vedoucí oddělení právního -> Asistentka veřejných zakázek
E-mail:videnska@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 193