Ing. Vendelín Žačok

Funkce:Vedoucí oddělení ochrany prostředí a krajiny, Lesní hospodářství, myslivost
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 205
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Vedoucí oddělení ochrany prostředí a krajiny, Lesní hospodářství, myslivost
E-mail:zacok@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 246
Řeší tyto životní situace: