Bc. Eva Žáková

Funkce:Místní poplatek ze psů, místní poplatek z pobytu, místní poplatek zábor veřejného prostranství
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 313
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor finanční (F) -> Vedoucí Odboru finančního -> Vedoucí oddělení daní a poplatků, poskytování dotací z rozpočtu města -> Místní poplatek ze psů, místní poplatek z pobytu, místní poplatek zábor veřejného prostranství
E-mail:zakova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 357
Řeší tyto životní situace: