Ing. David Jelínek

Funkce:Vedoucí Odboru rozvoje města
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 416
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor rozvoje města a územního plánování (R) -> Vedoucí Odboru rozvoje města
E-mail:jelinek@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 371
Mobilní telefon: +420 605 239 060