Kateřina Racková

Funkce:Metodické řízení Technických služeb města Trutnova s.r.o.
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 415
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor rozvoje města a územního plánování (R) -> Vedoucí Odboru rozvoje města -> Vedoucí oddělení, územní plánování -> Metodické řízení Technických služeb města Trutnova s.r.o.
E-mail:rackova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 243