Jana Burešová

Funkce:Podatelna
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 162
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor Kancelář MěÚ (K) -> Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ -> Vedoucí oddělení sekretariátu, sekretářka tajemníka MěÚ -> Podatelna
E-mail:buresova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 102