Petra Sekerová, Bc.

Funkce:Energetik města
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 408
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor majetku města (M) -> Zastupující vedoucí Odboru majetku města -> Energetik města
E-mail:sekerova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 158