Jan Seidel, Ing.

Funkce:Tajemník MěÚ
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 303
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ
E-mail:seidel@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 333
Mobilní telefon: +420 604 229 055