Jan Trávníček, DiS.

Funkce:Ochrana ZPF, rybářské lístky, myslivost, lovecké lístky
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 233
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor životního prostředí (ŽP) -> Vedoucí Odboru životního prostředí -> Vedoucí oddělení ochrany prostředí a krajiny, Lesní hospodářství, myslivost -> Ochrana ZPF, rybářské lístky, myslivost, lovecké lístky
E-mail:travnicek@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 375
Řeší tyto životní situace: