Blanka Brožková

Funkce:Přestupky proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 119
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor dopravně-správní (ODS) -> Vedoucí Odboru dopravně-správního -> Přestupky proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku
E-mail:brozkova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 203