Tomáš Hruška

Funkce:Příprava a realizace investičních akcí
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 414
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor rozvoje města a územního plánování (R) -> Vedoucí Odboru rozvoje města -> Vedoucí oddělení investic -> Příprava a realizace investičních akcí
E-mail:hruska@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 197
Mobilní telefon: +420 731 662 637