Barbora Nežádalová

Funkce:Administrativa
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 422
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor majetku města (M) -> Zastupující vedoucí Odboru majetku města -> Administrativa
E-mail:nezadalova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 270