Zbyněk Rus, Bc.

Funkce:Vedoucí Odboru finančního
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 316
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor finanční (F) -> Vedoucí Odboru finančního
E-mail:rus@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 355
Mobilní telefon: +420 737 898 594