Lucie Řeháková, Bc.

Funkce:Stavební úřad - území: Chvaleč, Jívka, Staré Buky, Radvanice
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 401
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby (V) -> Vedoucí Odboru výstavby -> Vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu - Stavební úřad - území: Bojiště, Vnitřní Město, Dolní Staré Město -> Stavební úřad - území: Chvaleč, Jívka, Staré Buky, Radvanice
E-mail:rehakova.lucie@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 186