Vojtěch Novotný, Ing.

Funkce:Vedoucí oddělení investic
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 415
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor rozvoje města a územního plánování (R) -> Vedoucí Odboru rozvoje města -> Vedoucí oddělení investic
E-mail:novotny@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 232
Mobilní telefon: +420 732 757 653