Klára Bednářová, Ing.

Funkce:Vedoucí odboru majetku
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 410
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor majetku města (M) -> Vedoucí odboru majetku
E-mail:bednarova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 335
Mobilní telefon: +420 736 199 674