Marie Bánská

Funkce:Místní poplatek za komunální odpad, správa pohledávek
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 314
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor finanční (F) -> Vedoucí Odboru finančního -> Vedoucí oddělení daní a poplatků, poskytování dotací z rozpočtu města -> Místní poplatek za komunální odpad, správa pohledávek
E-mail:banska@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 121
Řeší tyto životní situace: