Michal Rosa, Ing.,arch.

Funkce:Starosta města
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 327A
Pracovní zařazení:Starosta města
E-mail:rosa@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 361