Aneta Doudová, Bc.

Funkce:Koordinátor plánování sociálních služeb
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 124
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví -> Koordinátor plánování sociálních služeb
E-mail:doudova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 168
Mobilní telefon: +420 731 139 757