Zuzana Kopecká

Funkce:Účetní - výdajový účet
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 319
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor finanční (F) -> Vedoucí Odboru finančního -> Vedoucí oddělení, hlavní účetní -> Účetní - výdajový účet
E-mail:kopecka@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 122