Aneta Barnetová, Mgr.

Funkce:Kurátor pro děti a mládež
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 170
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (S) -> Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví -> Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí -> Kurátor pro děti a mládež
E-mail:barnetova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 171