4680

Bc. Denisa Davidíková

Funkce:Živnostenská kontrola, stížnosti
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 236
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor živnostenský (Ž) -> Vedoucí Odboru živnostenského -> Vedoucí oddělení kontroly -> Živnostenská kontrola, stížnosti
E-mail:davidikova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 260